Grythe-093 1.jpg
Miljøpolicy
HMS/Miljøpolicy

Grythe Maskin AS er Miljøfyrtårn sertifisert. Grythe Maskin As skal være en attraktiv arbeidsplass og en fortrukket UE, som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte og samarbeidspartnere. Grythe Maskin As skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine prestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø.I vårt arbeid med HMS og kvalitetssikring benytter vi SmarDok/MEF sitt HMS/KS-system. Grythe Maskin As skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

 

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom
- god planlegging
- å gjøre jobben riktig første gang
- å ha motiverte og dyktige medarbeidere


HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

Dette oppnår vi gjennom:
- å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet.
- å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
- godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
- å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.


Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.

Dette oppnår vi gjennom:
- å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
- drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
- være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

 

Vi ønsker innspill på vårt miljøarbeid!

Årlig setter bedriften opp mål innen kvalitet, HMS og miljøstyring. Målene gjennomgås ved Ledelsens gjennomgåelse, men vi ønsker også innspill fra våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører for å forstå hvilken behov og forventninger interessenter har til virksomhetens tjenester og hvordan de kan forbedres. Ønsker du/dere å gi oss tilbakemelding og innspill på vårt miljøarbeid kan dere kontakte oss på jsm@grythemaskin.no.

 

Klikk her for å se vår Klima & Miljørapport