Personverndokument


Behandlingsansvarlig

Ole Andre Grythe ved Grythe Maskin AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger ved bruk av oppgitte epostadresser. Informasjonen vi mottar brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

 

Hva er det rettslige grunnlaget?

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger ifbm ordreopprettelse, kunde og personalbibliotek samt sammenknytning av disse. 

 

Hvor hentes opplysningene fra?

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiesinformasjon

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Grythe Maskin AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Grythe Maskin AS

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?


Innsendte data blir lagret i en database på vår server i getynet platformen. Informasjonen brukes kun til det formålet den er tiltenkt, å ta kontakt med deg som kunde for videre dialog. Ved å sende inn informasjonen samtykker du i at vi kan ta kontakt med deg i dette formål. Vi bruker ikke epost adressen din til markedsføring, vi sender heller ikke noe informasjon til 3.part leverandører/løsninger. Personopplysninger vi mottar arkiveres i vår database  inntil kunde ber oss slette disse. Enkelte opplysninger vil allikevel måtte oppbevares med hjemmel i regnskapsloven.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene Grythe Maskin AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av utleiers berettigede interesser. Grythe Maskin AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.
Ta kontakt med  oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Grythe Maskin AS. Dersom du mener at Grythe Maskin AS sin behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. Hvordan sikres opplysningene? Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, DCode  Websolutions. De har egne rutiner for dette. Kontaktinformasjon. Kontakt oss på: oag@grythemaskin.no